2010/12/15

31 Habitatges a Granollers

Edifici Majestic - 31 habitatges, 2 locals comercials i 2 soterranis amb aparcament i trasters al Carrer de l'Enginyer / C. Marià Sans de Granollers (2008-2010)
2010/11/08

Adaptació accés a habitatge unifamiliar


Adaptar accés a Habitatge Unifamiliar mitjançant instal.lació d'elevador
C. Migdia - Sentmenat
2010

Abans
Després