2004/10/26

20 Habitatges a Barcelona

Edifici de 20 habitatges i 2 soterranis-Aparcament
C. Vinyals C. Varsovia, 75 - 08041 Barcelona (2002-2004)
2004/10/01

8 Habitatges Unifamiliars a Barcelona

8 Habitatges unifamiliars en filera

Pge. Piquer, 29 - 08005 Barcelona (2002-2004)