2004/10/26

20 Habitatges a Barcelona

Edifici de 20 habitatges i 2 soterranis-Aparcament
C. Vinyals C. Varsovia, 75 - 08041 Barcelona (2002-2004)