2012/12/13

Nou Decret d'establiments d'allotjament turístic i habitatges d'ús turístic

El passat 5 de desembre de 2012 es va publicar al DOGC el Decret 159/2012 de 20 de novembre d'establiments turístics i d'habitatges d'ús turístic.
Per primer cop s’integren en un sol decret les normatives referents a establiments i a habitatges d’ús turístic, fins ara regulats separadament. Així, queden derogats:

-El Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic.
-El Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic.

En línia amb els objectius de les lleis òmnibus, el text simplifica els tràmits administratius per exercir l’activitat i  incrementa els estàndards de qualitat mínima exigibles a aquest tipus d’allotjaments

D’acord amb l’estratègia de reducció de càrregues administratives a l’activitat econòmica, la nova reglamentació simplifica al màxim els processos per accedir a l’activitat i, al mateix temps, potencia els criteris de control i garantia de qualitat dels allotjaments.

 

2012/11/02

Nou Decret d'Habitabilitat 2012

El 2 de Novembre de 2012, s'ha publicat al DOGC el Decret 141/2012, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
Algunes de les novetats són:
-Es fixen condicions específiques per a habitatges procedents d'un rehabilitació.
-El periode de vigència de la cèdula d'habitabilitat per a habitatges nous s'amplia fins a 25 anys. Les de segona ocupació o procedent de rehabilitació es manté en 15 anys.
-El nombre màxim d'ocupants de l'habitatge ja no es fixa en funció de la superfície útil total, sinó en funció de les mides de les habitacions de l'habitatge amb aquest criteri:
 1 persona x habitació igual o superior a 5 m2
 2 persones x habitació igual o superior a 8 m2
 3 persones x habitació igual o superior a 12 m2
 2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espai comú.
-La no adequació als requeriments urbanístics no serà causa de denegació de la cèdula d'habitabilitat.
-La dimensió mínima dels habitatges serà de 36 m2 útils.
-La dimensió mínima de la sala serà de 20 m2 i permetrà inscriure-hi un cercle de diàmetre 2.80 m.
-La dimensió mínima de les habitacions serà de 6 m2

Aquest Decret entra en vigor el 3 de Novembre de 2012.

Accés al Decret

2012/10/15

Hotel 4* Barcelona

Reforma d'edifici d'oficines per a ús hoteler 
Av. Marques de l'Argentera - Barcelona
Obertura: Setembre 2012
  
2012/08/20

Hotel 3* - Barcelona (2011-2012)

Rehabilitació d'edifici comercial per a establiment hoteler de 23 habitacions
Carrer Sant Pere Més Baix
Obertura: Juliol 2012Obres