2013/04/08

Reial Decret Certificació Energètica d'edificis existents


El passat divendres 5 d'abril, el Consell de ministres ha aprovat el Reial Decret que trasposa a la normativa espanyola les directives europees (2002/91/CE i 2010/31/EU) i estableix el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis.
Fins ara, a Espanya ja era obligatòria la certificació energètica en els edificis nous amb el RD 47/2007 de 19 de gener.  Ara s'estableix que a partir de l'1 de juny de 2013 sigui obligatori posar a disposició dels compradors o arredadors d'edificis existents o de part dels mateixos (sempre que el lloguer sigui superior a 4 mesos) d'un certificat d'eficiència energètica.
Aquest certificat evaluarà l'eficiència energètica de l'inmoble (edifici sencer o part del mateix), otorgant una calificació amb una lletra que variarà de la A a la G. El document tindrà una validessa de 10 anys.
A més de la informació objectiva sobre les característiques energètiques, el certificat haurà d'incloure recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica de l'inmoble.

Enllaços:
-Publicació del "Real Decreto 235/2013, de 5 de abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios"
-Guia breu de la certificació (Institut Català d'Energia)
-Model d'etiqueta energètica
-Dudas y respuesta sobre el certificado energético