2015/12/10

Propietat temporal i propietat compartida

Amb la Llei 19/2015, de 29 de juliol, s'incorporen al Codi Civil Català dues figures jurídiques per fer possible l’accés a l’habitatge de forma diferent a la tradicional compra de la propietat plena.

La propietat temporal és una modalitat de propietat a un termini; el propietari té un poder jurídic que és el del propietari ordinari, durant el temps fixat, i actua com a propietari únic.
La propietat compartida confereix a un dels dos titulars, anomenatpropietari material, una quota del domini, la possessió, l’ús i el gaudi exclusiu del bé i el dret d’adquirir, de manera gradual, la quota restant de l’altre titular, anomenat propietari formal.La propietat compartida comporta l’exclusió de l’acció de divisió.


-Llei 19/2015 d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al Codi Civil de Catalunya

-Noticia TV3 08/12/2015