2019/04/29

El radó a casa

Els efectes del gas radó sobre la salut

El RADÓ és la segona causa de càncer de pulmó després del tabac. Suposa el 9% de les morts per càncer de pulmó a Europa.