2012/12/13

Nou Decret d'establiments d'allotjament turístic i habitatges d'ús turístic

El passat 5 de desembre de 2012 es va publicar al DOGC el Decret 159/2012 de 20 de novembre d'establiments turístics i d'habitatges d'ús turístic.
Per primer cop s’integren en un sol decret les normatives referents a establiments i a habitatges d’ús turístic, fins ara regulats separadament. Així, queden derogats:

-El Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic.
-El Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic.

En línia amb els objectius de les lleis òmnibus, el text simplifica els tràmits administratius per exercir l’activitat i  incrementa els estàndards de qualitat mínima exigibles a aquest tipus d’allotjaments

D’acord amb l’estratègia de reducció de càrregues administratives a l’activitat econòmica, la nova reglamentació simplifica al màxim els processos per accedir a l’activitat i, al mateix temps, potencia els criteris de control i garantia de qualitat dels allotjaments.