2014/09/01

Ajuts a la rehabilitació d'edificis


2017

-Ajuts Generalitat de Catalunya 2017 -Ajuts Consorci habitstge de Barcelona 2017

2016

-Convocatòria ajuts Consorci de l'Habitatge Barcelona 2016 (DOGC 29.02.2016)

-Consorci habitatge de barcelona

2015

Generalitat de Catalunya
Del 1 de setembre al 15 d'octubre, es poden sol·licitar subvencions per a rehabilitar edificis d'habitatges construits i acabats abans de 1981.

Ajuntament de Barcelona

Les cases unifamiliars també tindran que passar la Inspecció Tècnica d'Edificis


Segons el projecte de nou decret que regularà la inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)que es troba en exposició pública des del 7 d'agost, la inspecció també afectarà als habitatges unifamiliars, ja que fins ara no la tenien que passar. Els habitatges que tinguin vigents la cèdula d'habitabilitat no hauran de passar-la fins que aquesta caduqui.