2004/10/01

8 Habitatges Unifamiliars a Barcelona

8 Habitatges unifamiliars en filera

Pge. Piquer, 29 - 08005 Barcelona (2002-2004)