Novetats

-Robot que col·loca maons.



-Maquina de pavimentar amb adoquins