2001/11/01

15 Habitatges a Barcelona

Edifici de 15 habitatges, local comercial i 3 soterranis-aparcament

Carrer Mallorca, 643 Carrer Navas de Tolosa, 269 - Barcelona (2000-2001)

Edifici situat en xamfrà de l'eixample