2012/02/10

Propostes per millorar el nostre habitatge

Si el seu edifici es va construir abans de la dècada del vuitanta,molt probablement es va construir sense cap tipus d’aïllament tèrmic. Aproximadament un 80% del parc d’edificis és susceptible de rehabilitar-se amb
criteris d’eficiència energètica.
Aquest és un dels problemes més habitual als edificis, la seva poca o nul·la capacitat aïllant, la qual cosa provoca unes pèssimes condicions de confort i el malbaratament de la calefacció.
És per això que una de les accions més rentables que podem realitzar al nostre edifici és incorporar un aïllament tèrmic i substituir les finestres i balconeres. Millorar les característiques tèrmiques d’un edifici, suposa una reducció, en molts casos de fins a un 50%, de la despesa en calefacció.
Actualment el mercat ofereix multitud de productes i sistemes per incorporar un aïllament tèrmic a un edifici existent. Podem aïllar per l’exterior de l’edifici, per l’interior de l’habitatge i, si existeix, per injecció d’escuma dins la cambra d’aire de la façana. Els materials es troben en forma de plaques, mantes o escumes.
Per tal de reduir les despeses en fer aquets tipus d’intervencions és recomanable aprofitar que s’han de fer obres de rehabilitació a la façana o la coberta. Retalla el cost total, en gran part provocats per la instal·lació d’una bastida i la ma d’obra.