2013/02/14

Certificat d'eficiència energètica en habitatges existents


El nou projecte de reial decret (previst de publicar durant la primera meitat d'aquest 2013) pel que s’aprova el procediment bàsic per la certificació energètica dels edificis contempla que a partir de la seva entrada en vigor tots els propietaris que venguin o lloguin un habitatge hauran de presentar el certificat d’eficiència energètica. Fins ara, aquest certificat es demanava en els projectes de nova construcció, però a partir d'aquest 2013 també s’haurà de presentar el certificat d'eficiència energètica  pels habitatges usats que es vulguin llogar o vendre. Amb aquesta mesura, l’etiqueta energètica de l’edifici, ajudarà a l’usuari a decidir-se a l’hora de comprar o llogar un habitatge, tal i com passa actualment amb els electrodomèstics o altres aparells electrònics.

Efectes de la mesura en els diferents agents implicats
El propietari:  Haurà de fer les gestions necessàries per obtenir el certificat deficiència energètica l’habitatge, que consistiran en encarregar a un tècnic competent que analitzi el comportament energètic de l’immoble la qualificació energètica. Serà semblant al que passa ara amb la cèdula d’habitabilitat o la Inspecció Tècnica de l’Edifici.
El comprador o llogater: Serà el gran beneficiat de la mesura, ja que tindrà més informació a l’hora de triar el seu habitatge.