2013/06/15

Reparació envà pluvial - Vilanova i la Geltrú (2013)

Treballs de reparació d'envà pluvial d'edifici plurifamiliar a Vilanova i la Geltrú.
S'ha substituit l'envà format per maons ceràmics i que s'havia trencat per aixefament,  per un de nou format per plaques de fibrociment incloent aïllament tèrmic.

Abans


Després