2000/01/01

Sentmenat - 26/11/2013

26/11/2013 - Despreniment de part de la cornisa del Centre d'Entitats de Sentmenat que dona a la Plaça de la Vila. Actualment l'edifici estava fora d'ús i com a mesura preventiva ja tenia l'accés al seu perimetre restringit amb tanques provisionals.