2000/01/01

Estalvi Energètic

L'energia per a construir més la consumida durant la vida útil dels edificis representa el 40% del total de l'energia consumida a l'UE.
Amb les successives publicacions d'actualització del document bàsic del codi tècnic fent més estricta la transmitància tèrmica màxima de l'envolvent.

CTE 2006

CTE 2013


CTE 2019 (BOE 27/12/2019)